Žádost o přijetí - Stacionář Olga

Stacionář OLGA Říčany
Přejít na obsah

Žádost o přijetí

Na úvod proběhne osobní schůzka se zájemcem o službu, při které dojde k seznámení s nabízenou službou, časovými možnostmi a výší úhrad. Poté je možné požádat o konkrétní službu a to v písemné žádosti. V návaznosti na tuto žádost obě strany uzavřou smlouvu o poskytování sociálních služeb ve stacionáři Olga.
telefon recepce: 323 604 244
zájemci o umístění: 603 252 310
Návrat na obsah