Služby - Stacionář Olga

Stacionář OLGA Říčany
Přejít na obsah

Služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • osobní hygiena, podávání stravy a další péče

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • tématické programy, výtvarné a další činnosti, ergoterapie

 • Sociálně-terapeutické činnosti
  • terapeutické programy formou pohybových i duševních aktivit

 • Doprava klientů
  • dovoz klientů bezbariérovým automobilem do stacionáře a zpět

 • Kontakt se společenským prostředím
  • programy a akce ve stacionáři Olga i jinde v Říčanech

 • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • podpora a pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • Ubytovací služby
  • ubytování, včetně praní prádla a úklidu (pouze odlehčovací služba)

 • Fakultativní činnosti
  • dohled na podáváním léků, dovoz a odvoz autem
telefon recepce: 323 604 244
zájemci o umístění: 603 252 310
Návrat na obsah