Stacionář Olga

Stacionář OLGA Říčany
Přejít na obsah
Co nabízí stacionář Olga?
Jedná se o zařízení sociálních služeb, které poskytuje ambulantní a ubytovací péči seniorům a osobám
se sníženou soběstačností, zdravotním nebo tělesným postižením a potřebou celodenní péče.
Nabízí pobyty v denním stacionáři pro 8 uživatelů a nepřetržitou péči pro 4 uživatele v rámci
odlehčovacích služeb, především na delší pobyty, například během rekonstrukce bytu, dovolené,
nemoci i jiných životních situací pečujících osob i zájemců o službu.
Tip: Pro zvětšení stránky zmáčkněte a držte klávesu CTRL a kolečkem myši nahoru, nebo klávesou +
telefon recepce: 323 604 244
zájemci o umístění: 603 252 310
Návrat na obsah